Walter Visser beeldende kunst

   Walter Johannes Visser ( 1930) stamt uit een kunstenaarsfamilie: zijn vader en een tweetal ooms van moederskant waren schilder en textieldesignontwerper. Walter studeerde tandheelkunde en specialiseerde zich in de osteologie. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde, maar zijn kunstenaarsbloed verloochende zich niet en met name na zijn pensionering wijdde hij veel tijd aan beeldhouwen en tekenen. Hij volgde zelfs het basisjaar op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

   Ook muziek en literatuur nemen een grote plaats in zijn leven in. Zoals veel van de gedichten die hij schreef lijken op écriture automatique, waarbij het ene woord, niet te zeer gehinderd door de betekenis ervan, voorvloeit uit het andere, zo lijken zijn tekeningen en beelden vanzelf te ontstaan. Ze worden voor een groot deel bepaald door het materiaal waar hij vanuit gaat. Het ene lijntje groeit uit het andere, de ene vorm uit een andere. Het resultaat is vaak bizar, maar altijd verrassend en origineel en zeker de moeite waard om met aandacht te bekijken.

   Op 28 mei 2016 wordt er naar aanleiding van de voltooiing van een enorm beeld van 8 bij 11 meter een overzichtstentoonstelling van zijn werk ingericht.